top of page

משתתפות: 

דפנה ארגמן יוצרת ומרפאה בצבע, קול, תנועה ומילה. מחזאית ושחקנית בהצגת היחיד "שאף אחד לא ישמע", יוצרת ושחקנית (יחד עם בתה, לי לוריאן) בהצגה "עוגיית לב".

מלכה????????

??????????

ד"ר אורנה אוריין אמנית פלסטית, מרצה לחינוך יצירתי ואמנות עכשווית בסמינר הקיבוצים ובמכללת ספיר ,כותבת (הספר דם גופך וספר ילדים הבובה טאטי) ומנחת סדנאות בשילוב אמנויות..

קול באישה-חיה

מופע בינתחומי המשלב קול, טקסט ווידאוארט שעוסק בקשר המיתי שבין אישה-חיה. מהות החיבור אישה-חיה  מבוטאת במופע באמצעות מבע קולי הפורס את המנעד הרחב והמגוון שמרמז על הרבדים הדומים שבין החיה והאישה.  טקסטים שנכתבו עי המשתתפות, מתארים מצבים מטפוריים המגולמים באישה-חיה וקשורים ברוך, אימה, דכוי, רפיסות, ומעוף . הוידאו מציג צילומי חיות ודימויי אישה באופן פרגמנטרי כשטקסטורות של  התקמטות , ריריות , פרוותיות מעוררים תחושות של גועל והתפעמות מהיופי והכיעור, מעדינות המגע ומפעימת הלב כמקור החיים והחיות. 

bottom of page