top of page
חנות אמנות

ספרים שכתבתי

דם גופך  קטן.jpg

ספר עיון, מחקר

הוצאת רסלינג, 2013

מסע פנים-חוץ.png

ספר עיון, הוראת חינוך 

הוצאת מאגנס, אקדמון 2023

TEA.jpg

ספר מסע אישי

הוצאת פרדס, 2020

סדנאות

רם והבופולו הגדול.jpg

ילדים. מתן ביטוי למצבים רגשיים והתמודדות באופן יצירתי עימם

maps 2.jpg

חוויה של יצירה בגוף, בחומר, באימפרוביזציה ובתנועה

bottom of page