top of page
דם גופך

דם גופך

ספר עיון, מחקר

הוצאת רסלינג, 2013

ספר עיון ומחקר העוסק באמניות עכשוויות מהעולם המערבי, שהעזו למרוד בדימוי הגוף הנשי שהוצג ע"י הגבר. האמניות הציגו את גופן שאינו אידיאלי, ושאינו מרצה את המבט הגברי, והביאו לחזית את הגוף האקטיבי, הקטוע, הכואב, המדמם וה"מלוכלך".

הספר מבוסס על עבודת הדוקטור של המחברת. 

"אני רואה את מחקרה של אורנה ייחודי וחדשני, כתרומה מפרספקטיבה מדהימה שודאי יעשיר את הדיון על דת, פולחן, אמנות ונשיות כשניתנת תשומת לב לחומריות, גופניות  ואספקטים מודרים." 

פרופ' חביבה פדיה

"מדובר בעבודה יוצאת דופן בשיח האקדמי המקובל וממילא בחיבור חדשני המאתגר את השיח הקיים, וזאת תוך שימוש בשפתו ובכלליו." 

פרופ' ארנה בן נפתלי

דם גופך

89 ₪

60

bottom of page