top of page

הבובה טטי 

ספר עיון, מחקר

הוצאת אינטרפרייז פ. לביא, 2014 

הבובה טטי היא חברתה הקרובה ביותר של הילדה גיבורת הסיפור, איתה היא משחקת ולה היא מספרת את סודותיה. יום אחד הדוד מברזיל בא לביקור ומביא איתו בובת כלה מפוארת. הבובה החדשה מעוררת מתח וקנאה בין הילדה לבובה טטי, שגורמים להתפרצות של כעס, אך הקונפליקט נפתר והילדה וטטי חוזרות למשחקן המשותף בשמחה מחודשת.

ספרה הפיוטי של אורנה אוריין, המיועד לילדים ולהורים, חושף רגעי קושי בחיי הילד ומתאר את הלגיטימציה לשהות בהם ולבטא אותם ואת דרך פתירתם באמצעות דמיון, הבנה וחמלה.

גילאי יעד: 7-9

הבובה טטי קטן

89 ₪

60

bottom of page