top of page
דם גופך

כוס התה שלה

ספר עיון, מחקר

הוצאת פרדס, 2020

סמדר, קיבוצניקית בת 61, נשואה ואם ל-3 יוצאת במסגרת הפוסט-דוקטורט למסע רוחני-מחקרי בפאתי הג'ונל של צפון פרו. היא תרה אחרי טקסי איואסקה שמאניים, הזוכים היום לעדנה, ומשמשים מקור משיכה לאנשים המחפשים ריפוי למצבי סבל, דיכאון, מחלה או התמכרויות. סמדר מתגוררת בבקתת השמאן, בלילה משתתפת בטקסי איואסקה וביום מבלה עם משפחתו ועם המקומיים. היא נחשפת לבני השבט השיפיבו שעזבו את הג'ונגל , ולומדת על אמונותיהם ועל התפיסות המיוחדות לתופעת עין הרע - הגורמת, לתפיסתם, למחלות ולמוות. לצד חוויות חיים מסעירות ואותנטיות מובאים בספר קטעי עיון קצרים ומאירי עיניים על אודות תרבות השמאניזם, תחום נסתר ומרתק, והשילוב בין השניים מעניק לספר עוצמ רבה.

"ספרה האוטו-אתנוגרפי החדשני של ד"ר אורנה אוריין משלב סיפור אישי וחשוף עם קטעי מחקר על תרבות האיואסקה. השזירה של החוויה האישית מאוד של אורנה אוריין, האישה-אמא-קיבוצניקית עם החוויה של אורנה החוקרת, הלומדת את ההיבטים המדעיים - הופכת את הטקסט למסמך מרתק וייחודי." 

ד"ר קציעה עלון

TEA.jpg

79 

60

bottom of page