top of page

ספרים שכתבתי

אזל!

TEA.jpg

ספר מסע אישי

הוצאת פרדס, 2020

אזל!

הבובה טטי

ספר ילדים

הוצאת אינטרפרייז פ. לביא, 2014

אזל!

ספר-דם גופך קטן

ספר עיון, מחקר

הוצאת רסלינג, 2013

אזל!

מסע פנים-חוץ.png

ספר עיון

הוצאת מאגנס, אקדמון, 2023

אזל!

רם והבופולו הגדול

ספר ילדים

הוצאת צמרת, 2018

אזל!

bottom of page