top of page
חנות אמנות

ספרים שכתבתי

דם גופך  קטן.jpg

ספר עיון, מחקר

הוצאת רסלינג, 2013

רם והבופולו הגדול.jpg

ספר ילדים

הוצאת צמרת, 2018

הבובה טטי קטן.jpg

ספר ילדים

הוצאת אינטרפרייז פ. לביא, 2014

סדנאות

רם והבופולו הגדול.jpg

ילדים. מתן ביטוי למצבים רגשיים והתמודדות באופן יצירתי עימם

maps 2.jpg

חוויה של יצירה בגוף, בחומר, באימפרוביזציה ובתנועה

bottom of page